Mesečar

Skulptoralna instalacija u prostoru
Kulturni centar Jalovik, Jalovik, Srbija, 2013.

M

 

Ideja za skulpturu je nastala kada sam drugo veče u okviru jalovičke kolonije posmatrao zvezde. U gradu takav luksuz nije moguć zbog svetlosnog zagađenja nebeskog svoda. Sama skulptura predstavlja mesečara koji je krenuo ka nebu na način koji prkosi svim zakonima fizike. Cilj mi je bio da blagim izmeštanjem percepcije posmatrača postignem efekat iznenađenja, preispitivanja i naravno razonode. Takođe sam se nadao da ću ovom intervencijom na oronulom seoskom Domu kulture malo oživeti ovu zaboravljenu građevinu.

 

 

 Moonwalker Moonwalker